دانلود رایگان


بازاريابي و مديريت بازار 268 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 268 بازاريابي و مديريت بازار فصل اول مفاهيم مديريت بازار تعريف بازاريابي و م

دانلود رایگان
بازاريابي و مديريت بازار 268 اسلایدفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
بازاريابي و مديريت بازار فصل اول مفاهيم مديريت بازار تعريف بازاريابي و مديريت بازار بازاريابي و مديريت بازار يکي از شاخه هاي مهم دانش مديريت است که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و خواسته هاي انساني و رفع آنها از طريق فرايند مبادله منابع مي‏باشد. ضرورت بازاريابي: 1-افزايش نيازها و بالاخص خواسته‏هاي روزافزون انسانها 2- کمبود منابع نياز خواسته تقاضا کالا مبادله معامله بازار شکل 1-1- مفاهيم اساسي بازاريابي تعريف نياز نياز کمبودي است که توسط فرد احساس مي شود يا به عبارت ديگر نياز عبارت است از حالت محروميت احساس شده در فرد که اين محروميت آرامش و تعادل آدمي را بر هم زده و در او انگيزه اي براي ارضاي آن پديد مي آورد.بعضي از اين نيازها ذاتي و بعضي از آنها هم اکتسابي مي باشند که بايد ارضاء شوند. تعريف خواسته خواسته ها بيانگر کيفيت ارضاء نيازها و مطلوبيت هاي دلخواه انسان بوده و در واقع بخش عمده اي از کوشش و تلاش فرد براي نيل به خواسته هاي نامحدود او صورت مي‏گيرد. تنوع طلبي و انتظار دستيابي به امکانات رفاهي و بالا بردن سطح زندگي ناشي از خواسته هاي انسان است. مثال: فرق خواسته و تقاضا در اين است که امکان دارد خواسته فردي به منظور رفع نياز گرسنگي، چلوکباب باشد در حالي که با پول همراه خود فقط توانايي خريد يک ساندويچ را دارد و نهايتاً با توجه به قدرت خريد و رضايت حاصله از آن، ساندويچ را براي خريد انتخاب مي کند که در اثر اين عمل خريد ساندويچ به عنوان عمل تقاضا محسوب شده و خواسته چلوکباب به حساب نمي آيد. کالا انواع کالا تعريف کالاي ايده آل عوامل اثرگذار در خريد کالا: تعريف مبادله روشهاي مبادله شرايط مبادله تعريف معامله انواع معامله شرايط معامله تعريف بازار عوامل تشکیل بازار تعاريف بازاریابی تعريف Marketing تعريف مديريت بازاريابي وظايف مدير بازاريابي بازاريابي تبديلي بازاريابي انگيزشي بازاريابي توسعه اي بازاريابي مجدد بازاريابي همزمان بازاريابي محافظتي تعريف بازاريابي تضعيفي بازاريابي مقابله اي وظيفه مديران بازاريابي: فلسفه هاي مديريت بازاريابي: فلسفه توليد شرايط بکارگيري فلسفه توليد فلسفه كالا فلسفه فروش فلسفه بازاريابي فلسفه بازاريابي اجتماعي اهداف بازاريابي فصل دوم انواع بازار و محيط بازاريابي هدف کلي هدفهاي رفتاري تعريف بازار انواع بازارها از ديدگاههاي مختلف: الف- انواع بازارها از نظر فعاليت انواع بازارهاي سازماني: انواع بازار اقتصادي بازار رقابت کامل بازار رقابت کامل بازار انحصار کامل بازار رقابت انحصاري بازار انحصار چندجانبه تجزيه و تحليل محيط محيط بازاريابي محيط ناشناخته محيط بازاريابي محيط خرد موسسه عکس العمل ها در برابر محيط بازاريابي فصل سوم تقسيم بازار و تعيين بازار هدف هدف کلي هدفهاي رفتاري مزاياي تقسيم بندي سير تکاملي تقسيم بازار بازاريابي تفکيکي يا تنوع کالا بازاريابي متمرکز يا هدف دار عوامل موثر در تقسيم بندي بهينه بازار سه استراتژي تعيين بازار هدف 1- استراتژي بازاريابي يکسان (غيرتفکيکي) 2- استراتژي بازاريابي متفاوت (تفکيکي) 3- استراتژي بازاريابي متمرکز(تمرکزي) عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي فصل چهارم نيازها و رفتار خريداران هدف کلي هدفهاي رفتاري خريداران: مديران واقعي مشتري شيفته و رشد سازماني انواع بازار سوالات مهم در بازاريابي و کشف نياز مشتريان سوالات مهم در بازاريابي و کشف نياز مشتريان شيوه هاي شناسايي و ارضاء نيازها نياز و ميزان توسعه يافتگي بازار انتظارات و رضايت مصرف کننده رفتار مصرف کنندگان محرک هاي بازاريابي محرک هاي بازاريابي فصل پنجم اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش هدف کلي هدفهاي رفتاري عوامل موثر بر پيش بيني تقاضا معايب برآورد بيشتر از ميزان واقعي تقاضا معايب برآورد بيشتر از ميزان واقعي تقاضا تعاريف فروش: سهم بازار و انواع آن سهم بازار: انواع بازارها مدلهاي پيش بيني مدلهاي پيش بيني مدل بدون پيش بيني تغيير مدل پيش بيني با درصد تغيير مدل ميانگين متحرک ساده مدل ميانگين متحرک موزون مدل نمو هموار ساده مدل نمو هموار هلت- وينترز مدل پيش بيني باکس و جنکينز مدل پيش بيني اقتصادسنجي مدل دلفي مدل دلفي روش استفاده ازديدگاه مجموعه مديران روش استفاده از نقطه نظرات فروشندگان مدل بررسي قصد خريداران شرايط استفاده از مدل بررسي قصد خريداران شرايط استفاده از مدل بررسي قصد خريداران مدل شبيه سازي آزمايش بازار مدل تست بازار مدل تلفيقي فصل ششم اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي هدف کلي هدفهاي رفتاري اهداف بازاريابي تعيين رسالت موسسات تعيين اهداف موسسه مباني مختلف طراحي ساختارهاي سازماني انواع ساختارهاي سازماني واحد بازاريابي سازمان عملياتي سازمان جغرافيايي سازمان مديريت محصول الف- استفاده بهتر و بيشتر از منابع بالاخص منابع انساني سازمان و نهايتاً رشد و بالندگي کارکنان ب- افزايش ميزان هماهنگي و کنترل در سازمان ج- اثربخشي بيشتر در محيط هاي متلاطم و نامطمئن معايب ساختار سازماني سطوح سازماني و برنامه ريزي استراتژيک سطوح سازماني و برنامه ريزي استراتژيک چالشهاي مهم سازمان بازاريابي فصل هفتم برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص هدف کلي هدفهاي رفتاري قوانين بنيادي مديريت بازار در خصوص برنامه ريزي مناسب بازاريابي توجه به سه مورد زير ضرورت دارد: 1- چه برنامه هايي در زمينه بازاريابي بايد تنظيم شود. 2- برنامه بازاريابي چه محتوايي بايد داشته باشد. 3- و اينکه مناسب يا نامناسب بودن يک برنامه چگونه بايد تشخيص داده شود. زمينه هاي برنامه ريزي بازاريابي چگونگي تشخيص يک برنامه بازاريابي متناسب چگونگي تشخيص يک برنامه بازاريابي متناسب قوانين بنيادي مديريت بازار قوانين بنيادي مديريت بازار منافع برنامه ريزي منافع برنامه ريزي تعريف برنامه ريزي بازاريابي حيطه برنامه ريزي مديريت مياني تهيه کنندگان مواد ماهيت و محتواي يك برنامه عملياتي بازاريابي دلايل ناکافي در پياده کردن برنامه وجه تمايز خدمت با کالا مشتري مداري در موسسات بيمه فصل هشتم نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي هدف کلي هدفهاي رفتاري سوالات تصميم گيري ابزار و مفاهيم لازم براي تصميم گيري ابزار و مفاهيم لازم براي تصميم گيري هزينه هاي پولي+ هزينه هاي زماني+ هزينه هاي انرژي+ هزينه هاي مادي و فيزيکي روش هاي افزايش ارزش براي مشتري شروط اصلي مبادله: کانال هاي بازاريابي: زنجيره عرضه رقابت سطوح رقابت محيط بازاريابي آميخته هاي بازاريابي تصميمات عمده بازاريابان در مورد محصول اهداف بازاريابي موسسه فصل نهم تحقيقات بازاريابي هدف کلي هدفهاي رفتاري تعريف تحقيقات بازاريابي به نظر آقايان کاتلر و آرمسترانگ، تحقيقات بازاريابي عبارت است -شناسايي و تعيين فرصتها و مسائل و مشکلات بازاريابي ايجاد، بهبود و ارزيابي فعاليتهاي بازاريابي نظارت بر کارايي فعاليتهاي بازاريابي و فهم بهتر فرايند بازاريابي بيان مشکل مرحله اول. بيان مشکل مرحله دوم. تعيين اهداف تحقيق مرحله سوم. تعيين نيازهاي اطلاعاتي است. مرحله چهارم. تعيين منابع اخذ اطلاعات مرحله پنجم. تعيين نمونه ها مرحله ششم. تهيه فرمهاي اطلاعاتي مرحله هفتم. جمع آوري اطلاعات مرحله هشتم.پردازش اطلاعات مرحله نهم.تهیه گزارش نهایی 1- ارتباطات. 2- همکاري. 3- اطمينان. 4-خلوص. 5- نزديکي. 6- مداومت. 7- خلاقيت. تحقيقات اكتشافي روش انجام تحقيق اكتشافي: تحقيقات توصيفي تحقيقات توصيفي روش هاي تحقيق توصيفي: ايجاد اثربخشي در تحقيقات توصيفي تحقيقات علت و معلولي اقدامات لازم براي تعريف درست مسئله روش گروه متمرکز انواع مشاهده واطلاعات حاصله فصل دهم سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي هدف کلی: . اهداف رفتاری سيستم بازاريابي سيستم اطلاعات بازاريابي سيستم برنامه ريزي بازاريابي سيستم سازماني بازاريابي سيستم كنترل بازاريابي ارزيابي سيستمهاي بازاريابي ارزيابي سيستمهاي بازاريابي مزاياي سيستم هاي پشتيباني تصميم هاي بازاريابي سيستم هاي توزيع سيستم بازاريابي عمودي سيستم بازاريابي افقي سيستم بازاريابي چند کاناله انواع مدلهاي بازاريابي نقاط قوت مدل هاي بازاريابي نقاط قوت مدل هاي بازاريابي نقاط ضعف مدل هاي بازاريابي: نقاط ضعف مدل هاي بازاريابي فصل يازدهم چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي : هدف اصلي اين فصل آشنايي دانشجويان عزيز با اهميت خلاقيت و نوآوري و راههاي ايجاد آنها در موسسات مي باشد. هدفهاي رفتاري تعريف خلاقيت انواع رفتارهاي خلاق: فرق خلاقيت و نوآوري خلاقيت و نوآوري در بازاريابي روش هاي بهسازي محصولات روش مشکل زدايي روش دلخواه روش زنجيره مصرف بالاترين سطح خلاقيت و نوآوري مراحل توليد محصول جديد ايجاد ايده ها غربال نمودن ايده ها پرورش و آزمون ايده ها تعيين استراتژي بازاريابي تجزيه و تحليل تجاري آزمايش بازاريابي تجاري نمودن محصول دوره عمر محصول موانع موجود بر سر راه خلاقيت ريشه و اساس خلاقيت ها و نوآوريها
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،جزوه درمود،پروژه درسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار تعداد اسلاید ...

دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار عنوان های پاور پوینت : انواع بازار و محيط بازاريابي

پاورپوینت جامع و کامل درباره بازاريابي و مديريت بازار - ویدافا

پاورپوینت جامع و کامل درباره بازاريابي و مديريت بازار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 268 اسلاید قسمتی از متن .ppt ...

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار 268 اسلایدپاورپوینت ...

عنوان: پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار ۲۶۸ اسلاید. دسته بندی فایل : برنامه نویسی ، سورس ، پروژه. شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده …

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار | | فایل استور

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار تعداد اسلاید : 280 اسلاید فرمت فایل : پاورپوینت ppt وقابل ویرایش اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش (آشنايي با مدلهاي کمي ...

پاورپوینت جامع و کامل درباره بازاريابي و مديريت بازار ...

صفحه اصلی علوم انسانی پاورپوینت جامع و کامل درباره بازاريابي و مديريت بازار

پاورپوینت مدیریت بازار و بازاریـابی

بازاريابي و مديريت بازار يکي از شاخصهاي مهم دانش مديريت است که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و خواسته هاي انساني و رفع آنها از طريق فرايند مبادله منابع مي باشد.

پاورپوینت جامع و کامل درباره بازاريابي و مديريت بازار - ویدافا

پاورپوینت جامع و کامل درباره بازاريابي و مديريت بازار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 268 اسلاید قسمتی از متن .ppt ...

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار | | فایل استور

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار تعداد اسلاید : 280 اسلاید فرمت فایل : پاورپوینت ppt وقابل ویرایش اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش (آشنايي با مدلهاي کمي ...

پاورپوینت جامع و کامل درباره بازاريابي و مديريت بازار - ویدافا

پاورپوینت جامع و کامل درباره بازاريابي و مديريت بازار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 268 اسلاید قسمتی از متن .ppt ...

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار | | فایل استور

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار تعداد اسلاید : 280 اسلاید فرمت فایل : پاورپوینت ppt وقابل ویرایش اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش (آشنايي با مدلهاي کمي ...

دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار : درس ...

بازاريابي و مديريت بازار يکي از شاخصهاي مهم دانش مديريت است که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و خواسته هاي انساني و رفع آنها از طريق فرايند مبادله منابع مي باشد.

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار 268 اسلایدپاورپوینت ...

عنوان: پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار ۲۶۸ اسلاید. دسته بندی فایل : برنامه نویسی ، سورس ، پروژه. شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده …

دوره آموزشي مديريت كيفيت فراگير TQM

کتاب کوچک زندگی

راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه....

تحقیق درمورد دانشمندان(گالیله،نیوتن،احمدی روشن

پایان نامه فيزيولوژي و كالبدشناسي دستگاه ت

آموزش اکسس 2015

پکیج تبلیغات انبوه تلگرام

مقاله درباره سمينار رياضي (تاريخچه عدد صفر)

دانلود تحقیق آماده قالب ورد با عنوان مدیریت

مقاله درباره تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول