دانلود رایگان


استفاده از ساقه‌ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین تحقیق شرایط جذب بهینه برای رنگ‌های کاتیونی مورد بررسی قرار گرفته و حذف رنگ بریلیانت‌گرین[1] توسط جاذب طبیعی خاکشیر، مورد بررسی واقع شده است. ابتدا شر

دانلود رایگان
استفاده از ساقه‌ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف... دراین تحقیق شرایط جذب بهینه برای رنگ های کاتیونی مورد بررسی قرار گرفته و حذف رنگ بریلیانت گرین[1] توسط جاذب طبیعی خاکشیر، مورد بررسی واقع شده است. ابتدا شرایط موثر در میزان حذف بریلیانت گرین توسط جاذب ساقه ی خاکشیر مورد تحقیق قرار گرفت، سپس با استفاده از روش بالا به پایین(یکی از روش های تهیه نانو مواد)، اندازه ی قطعات جاذب استفاده شده به صورت ذرات نانو (نانوژل) تبدیل شد و به عنوان جاذب استفاده گردید. بعد از عملیات حذف رنگ، قابلیت جذب جاذب در هردو حالت ابعاد میکرو و ابعاد نانو بررسی و مقایسه گردید. ذرات جاذب توسط روشهای آنالیز دستگاهی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM) و روبشی(TEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای افزایش بازدهی فرآیند، توجه کار بر مقاومت های انتقال جرم معطوف شد و با استفاده از آسیاب فوق ریز کننده ی دیسکی، مقاومت انتقال جرم در رسیدن ماده ی جذب شونده از سطح جاذب به سایت های فعال، از بین رفت. فرآیند جذب با استفاده از ایزوترم های فرندلیچ، لانگمیر وتمکین بررسی شد که ایزوترم لانگمیر از بین ایزوترم های مورد بررسی، به خوبی فرآیند جذب با هردو شکل از جاذب را توصیف کرد. همچنین سنتیک جذب نیز برای جذب سطحی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که شامل مدل سنتیک شبه درجه اول، دوم، بنگهام و نفوذ درون ذره ای بود که نتیجه ی آن پیروی از مدل درجه ی دوم بود.نتایج این تحقیق مشخص کرد که عمل جذب در5=pH بهتر صورت می گیرد، زمان تماس بهینه برای جاذب خاکشیر در ابعاد میکرو25 دقیقه وبرای ابعاد نانوژل 4 دقیقه بدست آمد، و مقدار دُز جاذب در شکل میکرو و نانو تفاوتی با هم نکرد و برای ابعاد میکرو gr/lit3 و شکل نانوژل gr/lit 30 بود، غلظت بهینه برای حذف نیز ppm20 و ppm25 بدست آمد. مقدار حذف رنگ برای شکل نانوژل بسیار خوب و در حدود 98% و برای ابعاد میکرو، مقدار درصد حذف درحدود 89% حاصل شد.
کلید واژه ها: ایزوترم جذب، پسماند کشاورزی، جاذب ارزان، جذب سطحی، حذف رنگ، نانوژل.
فصل اول: مقدمه و تئوری تحقیق1
فصل دوم: مروری بر سوابق مطالعاتی و پژوهشی29
فصل سوم: مواد و روش ها41
فصل چهارم: نتایج آزمایشگاهی57
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات90
مراجع:...................................................... 93
پیوست 1. فهرست اسامی لاتین100
پیوست 2. کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفوتومتر103
پیوست 3. شبیه سازی جذب104
پیوست 4. گرمای جذب و تغییرات انرژی آزاد گیبس و تغییرات آنتروپی105
f
s
پساب های خام
99.9%
0.1%
آلی
مایع
جامد
غیرآلی
70%
30%
آلی
غیرآلی
65%
25%
10%
 • نباید اختلاف فشار زیادی ایجاد کنند
 • نباید به همراه مواد از بستر خارج شوند
 • مقاومت سختی خوبی داشته باشند
 • بخواهیم در ظروف نگهداری و خارج کنیم، براحتی جریان پیدا کنند.
سطح تماس دو گونه ی جذب شونده و جاذب می باشد. با افزایش سطح تماس مقدار جذب افزایش می یابد، بهترین جذب کننده ها موادی هستند که ذرات ریزتری داشته باشند و به عبارت دیگر سطح تماس بیشتر داشته باشند. در دهه های اخیر مبحث نانو و جاذب های نانو ساختار پا به عرصه ی تکنولوژی های کاربردی گذاشته که با وجود پیشرفت های حاصله، هنوز تأییدات ایمنی و بهداشتی درباره ی این مواد در هاله ای از ابهام قرار دارد. به همین خاطر در اکثر تحقیقات به این اشاره شده که کاربرد نانو تکنولوژی در تجهیزاتی که در تماس مستقیم با پوست و بدن انسان ندارد بلامانع است(مانند تجهیزات سرچاهی و کاربردهای حفاری چاه های نفتی در زمینه ی ازدیاد برداشت).
 1. خاک های رس[5]،
 2. خاک های فعال شده[6]،
 3. بوکسیت[7]،
 4. آلومین[8]،
 5. ذغال استخوان[9]،
 6. ذغال های رنگ بر[10]،
 7. ذغال جاذب گاز،
 8. ذغال فعال شده غربال مولکولی[11]،
 1. جاذب های سنتزی پلیمری مصنوعی[12]،
 2. جاذب های سیلیکاژل[13]،
 3. غربال های مولکولی[14]،
 4. سیلیس،
 • مخلوط کردن مواد گیاهی با مواد معدنی مانند کلرید کلسیم، کربنیزه کردن، و شستشوی مواد معدنی[12].
 • مخلوط کردن مواد آلی مانند خاک اره با مواد متخلخل مثل سنگ آتشفشانی و حرارت دادن و کربنیزه کردن تا زمانی که مواد کربنی در سطح مواد متخلخل رسوب نمایند[13].
 • کربنیزه کردن چوب، خاک اره، و مشابه آن و فعال سازی با هوای داغ یا بخار، ازلیگنیت و ذغال بیتومینوس به عنوان مواد اولی استفاده می شود[13].
 • استفاده از اسید ها برای فعال کردن جاذب های ارزان [14].
 • استفاده از التراسونیک برای نشاندن ذرات جاذب بر روی پایه [15].
 • اندازه ی منافذ
 • شکل ذرات
 • سطح تماس بالا
 • ساختار منفذی شکل
 • ظرفیت جذب بالا
 • قابلیت فعالسازی مجدد سطح
 • قابلیت استفاده شدن با مواد غیر آلی به عنوان کاتالیست
2/gr1500 تا m2/gr 2500 متغیر باشد[5].
 • فلزات قلیایی: (NaOH و KOH و ترکیبات فلزات گروه دوم مثل کربنات سدیم و کربنات پتاسیم)
 • اسیدها: مانند (اسید فسفریک، اسید سولفوریک، کلرید آلومینیم، کلرید روی)
 • نوع ماده ی خام اولیه که به کار می رود،
 • شرایط کربونیزاسیون،
 • نوع عمل فعالساز،
 • دما،
 • زمان فعالسازی.
 • حذف آب از ساختار ماده ی اولیه ی موجود،
 • پائین آوردن دمای لازم برای کربونیزاسیون،
 • ممانعت از تشکیل قطران در حین انجام فرآیند.
 1. مواد خام رزینی: مانند چوب، خاک اره، هسته ی و پوست برخی میوه ها مثل نارگیل، بادام، گردو، فندق، هسته ی زردآلو و موادی از این نوع.
 2. مواد خام کربنی: نظیر ذغال سنگ، کک و ذغال چوب.
 3. مواد پلیمری: شامل انواع پلاستیک و ضایعات پلاستیکی.
 1. قابلیت تولید کربن فعال با کیفیت بالا را داشته باشد.
 2. مواد غیرآلی آن حداقل باشد،
 3. هزینه ی پائین و موجود بودن به وفور و حجم زیاد،
 4. زیاد بودن طول عمر ذخیره سازی،
 5. استفاده از آن مواد اولیه عملی باشد.
0 و L=L سانتیمتر كه با شدت I)مطابقت دارد، انتگرال بگیریم، نتایج نشان می دهد چه جزئی از نور تابیده شده ازمحیط جاذب، خارج شده كه آن رامقدار شدت عبور خوانده و به صورت T [21]نمایش می دهد. اغلب اوقات میزان عبور را برحسب % عبور (T%) معرفی می نمایند. (%T=100´T)لگاریتم اعشاری معكوس T و یا لگاریتم اعشاری آن را جذب می خوانند.
 • رنگ های اسیدی،
 • رنگ های بازی،
 • رنگ های خنثی،
2می باشند. رنگ های کاتیونی موقعی ظاهر می شود که به صورت نمک در اید. رنگ ها مختلفی که به این گروه تعلق دارند عبارت است از:
 • مشتقات تری فنیل متان نظیر مالاکیت سبز، متیل سبز و ...
 • مشتقات تیازین که بارزترین نمونه ی آن آبی متیلین است.
 • آذین ها مانند قرمز خنثی
 • رنگ های راکتیو و گوگردی
 • سدیم کربنات
 • سدیم کلراید
 • سدیم هیدروکسید
 • ضدکف
 • مواد صابونی
 • مواد نفوذ دهنده ی آلی
 • آب اکسیژنه
 • اسید استیک
λmax-طول موج حداکثر(µm)
رنگ
609.5
526.5
505.5
624.5
629.5
e و Ce مشابه پارامترهای ایزوترم لانگمیر هستند.در اینرابطهqeمقدارمیلی گرمجذبشدهبهازایواحدجرمجاذبدرشرایطتعادل،Ceغلظتتعادلیآلایندهبرحسبمیلی گرمدرلیتر، Kf ظرفیتجذبدرغلظتواحد و n/1 شدت جذبسطحیمی باشد./n1بیانگرنوع ایزوترماستکهاگر01/n= باشد برگشتناپذیر، <1/n<10 مطلوب و 1>1/n نامطلوباست[19].
ثوابت فرندلیچ
مقادیر عددی
f
2
 1. انرژی جذب یکسان بوده و مستقل از مقدار ماده ی جذب شده در سایت ها می باشد، به عبارت دیگر قابلیت جذب هر سایت یکسان بوده و حضور ماده ی جذب شده در هر جایگاه تأثیری در دیگری ندارد؛
 2. پیوندهای جذب برگشت پذیرند؛
 3. ماده ی جذب شده به صورت یک لایه ی مولکولی(به ضخامت یک مولکول جذب شونده) و جذب تک لایه است به عبارت دیگر، هرگاه جذب در سایتی انجام شد، فضای لازم برای مولکول های لایه ی دوم و بعدی از بین می رود؛
 4. جذب در محیط همگن انجام می شود.
مقادیر عددی
m
L
2
[34]
. ایزوترم BET.
 • مولکول ها چند لایه می توانند ایجاد کنند.
 • مدل لانگمیر مناسب نباشد و نتیجه ی خوبی ندهد.
 • آنتالپی جذب در تمامی لایه ها یکسان است.
 • انرژی جذب برای تمامی لایه ها همانند لایه ی اول است.
 • لایه ی جدید می تو اند قبل از اتمام تشکل یلِ لایه ی قبلی شروع به ایجاد شود.
[35]
[36] برای حذف رنگ های رنگرزی توسط نارگیل[23] و حذف رنگ های کاتیونی از محیط های آبی توسط هیدروژل های پلیمری[24] اشاره کرد.
[37]
[38]
[39]
[40]
 • انتقال جرم مولکولی ماده ی حل شونده از توده محلول به سطح ذرات جاذب (در چند دقیقه)
 • نفوذ از مسیر لایه میانی بالک و جاذب(لایه جذب)
 • نفوذ از درون ساختار داخلی ذرات جاذب به جایگاه های جذب (در طی چندین ساعت)
 • پیوندهای شیمیایی الکترواستاتیکی با بیش از 10 کیلوکالری بر مول
 • نیروهای واندروالسی و پیوند هیدروژنی با 10-2 کیلوکالری بر مول
[41] وچنانچهبررويسطحیکجامدانجامگیردآنراجذببرسطحجامد[42] نامیدهو جزئی از فاز سیال را که جذب جسم جامد می شود جزء جذب شونده[43]، وجسمجامدراکهمعمولاًبسیارمتخلخلاست، جاذب[44] مي نامند.حرکتجزءازفازسیّالوتجمعوتغلیظآنبررويسطحجسمجاذبتازمانیادامهپیدامی کندکهدوفازازنقطهنظر پتانسیل شیمیایی بهتعادلبرسند، البتهعواملمتعدديازجملهظرفیتجاذبنیزدراینپدیدهمؤثراست، درهرحالاز اینلحظهبهبعدفرایندجذبمتوقفمی گردد.
7 جاذب خیلیبیشترازضریب فراریت نسبی باشد. بهبیانیدیگروقتیفرّاریتنسبیکمترازحد25/1 باشد، بهصورتیکقانون نسبی، جذبسطحینسبتبهتقطیربرايجداسازيبرتريمی یابد. لذاپیدایشجذبسطحی موجبافزایشکاربردهايفراینديوزیستمحیطیتکنیکهايجداسازيگردیدهاست. ضمن اینکه بسیارياز اینکاربردهافقطازطریقتوسعهتکنولوژيجذبامکانیافته اند.فرایندجذبسطحیاغلبدریکبسترثابتازجاذبصورتمی گیردكهعملیاتاحیاءبه صورتدوره ايرويآنانجاممی شود. یکسیستممتعارفشاملدوبسترموازياستکهدرآن یکی درحالتجذب کردن بوده ودیگريدراحیاءمی باشد.درواحدهايبزرگصنعتی، استفادهاز سهبسترمتداولاست. به اینصورتکههموارهدوبستردرحالجذبویکبستردرحالاحیاءمی باشد.
1-Absorption
2-Adsorption
3-Adsorbate
4-Adsorbent
6Separation factor
7 Selectivity
2 Natural Organic Matter


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
استفاده از ساقه‌ی گیاه خاکشیر


حذف آلایندگی رنگی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سه داستان كوتاه:او هنر

تحقیق درباره دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر

طبقه بندي روغنهاي صنعتي

تحقیق درباره سیستم فرمان

تحقیق درباره سیستم فرمان

مقاله سيماى نماز

تحقیق درباره عوامل موثر در تخريب بناها و بافت

مقاله درمورد سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر 8ص

تحقیق درباره عوامل موثر در تخريب بناها و بافت

78 تحلیل روند جریان شكست سد در حالت دو بعدی با