دانلود رایگان


5 s - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 24 5 s هر شركت براي حركت در جهت بهبود بهره وري و كيفيت بايد اقدامات

دانلود رایگان
5 sفرمت فایل: پاورپوینت - PowerPoint
5 s هر شركت براي حركت در جهت بهبود بهره وري و كيفيت بايد اقدامات اساسي را صورت دهد كه يكي از اين اقدامات 5 s است ، يعني فعاليت هايي كه هدف از آن ها: مرتب كردن پاكيزه ساختن سامان دادن محل كار ايجاد و حفظ شرايط استاندارد انضباط لازم براي انجام بهينه ي كارها است . نام 5 s از اولين حروف واژه هاي ژاپني : فارسي معادل ژاپني معادل انگليسي سازماندهي seiri sorting out نظم و ترتيب setion systematic arrangement پاكيزه سازي seiso spic & pan استاندارد سازي seiketsu serene atmosphere انظباط shitsuke stick to self discipline گرفته شده است . نتايج 5 s : پيشگيري از حوادث كاهش ميزان وقفه كاري تقويت كنترل عملي فرآيندها ايجاد جوي سالمتر در محيط كاري تجربه نشان داده است كه به منظور اجراي موفق روش هاي زير بهتر است كه ابتدا 5 s اجرا شود :* 1- سيستم پيشنهادات suggestion system (SS) 2- دواير كنترل كيفيت (QCC) quality control cirled 3- نگهداري و تعميرات جامع ( TPM ) total prevent mainterance 4- مديريت كيفيت جامع total quality management ( TQM ) 5- توليد درست و به موقع jesting time ( JIT ) * - پنج اس و بهره وري ، نشريه صنايع دانشكده مهندسي صنايع ، دانشگاه صنعتي شريف – شماره 18 بهار 1378 ص 8 براي اجراي بهتر 5 s مشاركت تمامي كاركنان الزامي است . مشكلات بهره وري : 1- مشخص نبودن سياست هاي بلند مدت اقتصادي و جهت گيري آن . 2- نبود بستر مناسب براي مشاركت بخش خصوصي و نبود گرايش به سرمايه گذاري در بخش توليد . 3- عدم انطباق صحيح سيستم هاي آموزشي با نيازهاي به هنگام بخش هاي توليدي خدماتي . 4- كم بها دادن به آموزش ضمن خدمت به منظور افزايش كارايي نيروي انساني . 5- گرايش به توسعه مصرف به جاي توسعه توليد و وجود روحيه مصرف گرايي . 6- وجود بي رويه سخت افزار و عدم وجود نرم افزار لازم براي بهره وري آن . 7- گسترش سيستم پيچيده بوروكراسي اداري. 8- عدم گرايش سيستم هاي مالياتي ، بازرگاني و گمركي به تقويت توليد و پايه گذاري آنها بر اساس سياست جايگزين واردات به جاي صادرات . 9- گرايش به خريد و مصرف كالاهاي خارجي به دليل سابقه ذهني از كيفيت پايين كالا و احساس داخلي . تحول 5 s : 1- لزوم مشاركت همه افراد : اين مشاركت بايد هم مديريت از بالا به پايين و هم مديريت از پايين به بالا را شامل شود 2- دشواري ها چندان هم دشوار نيستند : آنچه شما را در دام فريب خود گرفتار مي كند آساني است . 5 s به ظاهر ساده و قابل فهم است و انجام اصول آن نيز به ظاهر ساده به نظر مي رسد ولي چرا پياده كردن آنها در عمل بسيار مشكل است ؟ دليل اين امر را بايد در ظاهر ساده آن جستجو كرد . تحقق 5 s از آن جهت دشوار است كه افراد از اصول ، ديدگاهها و اهداف آن اطلاع چنداني ندارند . 3- در شركتي كه به درستي كار نمي كند 5 s به خوبي اجرا نمي شود : مفهوم 5 s : هدف نهايي 5 s پيشگيري از اتلاف است . سؤالات اساسي در 5 s : 1- 5 s چيست ؟ 2- براي حصول به چه اهدافي بكار مي آيد و براي رسيدن به آن اهداف چگونه بايد مجموعه فعاليت هاي 5 s را سازماندهي كرد و اجرا كرد ؟ 3- اصول 5 s چيست و دستاوردهاي آن كدام است ؟ 1- سازماندهي ( seiri ) سازماندهي در گسترده ترين فضاي آن عبارت از مرتب كردن اشياء بر اساس قواعد يا اصولي معين است . از ديدگاه 5 s ساماندهي به معناي تشخيص ضروري از غير ضروري ، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويت ها براي رهايي از غير ضروري ها است . در ايجا تاكيد اصلي بر مديريت اولويت ها و حذف غير ضروري ها از طريق شناسايي و حذف و عوامل آنها در همان مراحل اوليه و پيش از تبديل آنها به مشكلات واقعي است . در اين مرحله بايد طبقه بندي اشياء و كارها و دسته بندي آنها بر اساس ميزان اهميت آنها صورت گيرد . اولين گام : تعيين اهميت هر مورد دومين گام : اعمال مديريت اولويت ها كه در اين گام از ابزارهاي استاندارد كنترل كيفيت كه در حل مسائل تعيين اولويت ها و سازماندهي اطلاعات و داده ها كاربرد دارند استفاده شود . اين ابزارها عبارتند از : نمودار پاره تو _ KJ _ تهيه فهرست اقلام اين ابزارها همگي براي سازماندهي امور ، تعيين ميزان اهميت آنها ، تشخيص موارد ضروري و سپس اعمال مديريت اولويت ها كاربرد دارند . 2- نظم و ترتيب ( SETION ) قرار دادن اشياء در مكان هاي مناسب با ترتيب مطلوب به نحوي كه از آنها بتوان به بهترين نحو استفاده كرد . راهي براي يافتن و به كار بردن اشياء مورد نياز بدون انجام جستجوهاي بيهوده دراينجا نكته اصلي مديريت كاركردي و حذف جستجو است . براي نظم و ترتيب با تعيين كاربرد اشياء اين اصول را انجام مي دهيم : الف – اشيايي را كه استفاده نمي كنيم دور مي ريزيم . ب – اشيايي را كه استفاده نمي كنيم ولي ممكن است در آينده مورد استفاده قرار گيرد در جايي دور از دسترس قرار مي دهيم . ج – اشيايي را كه به ندرت از آنها استفاده مي كنيم در جايي دور از دسترس نگهداري مي كنيم . د – اشيايي را كه گهگاه از آنها استفاده در محل كار قرار مي دهيم . و – اشيايي را كه قالباً از آنها استفاده مي كنيم در محل كار نگه مي داريم و با خود حمل مي كنيم . 3- پاكيزه سازي ( SEISO ) معناي عام آن عبارتست از تميز كردن اشياء ولي از ديدگاه 5 S نوعي بازرسي به شمار مي رود يا به عبارتي بازبيني و پاكيزگي محيط كار جهت حذف آلودگي و زوائد پاكيزه سازي امكان انجام بازرسي و بازبيني را فراهم مي كند . 4- استاندارد سازي ( SEIKETSU ) از ديدگاه 5 S يعني كنترل و اصلاح دائم سازماندهي ، نظم و ترتيب و پاكيزه سازي است . به اين ترتيب هم شامل پاكيزه شخصي و هم در برگيرنده ي پاكيزه سازي محيط كار است . تأكيداصلي در استاندارد سازي متوجه مديريت ديداري و استاندارد كردن مقررات است . مديريت ديداري به عنوان وسيله اي مؤثر در اجراي كايزن مورد توجه و استفاده قرار گرفته است و اكنون از آن براي نظارت بر توليد ، كيفيت ، ايمني و ... استفاده مي شود . مديريت رنگ ها ( يا مديريت نمايه گذاري با رنگ ها ) نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است كه از آن نتنها براي نمايه گذاري بلكه براي ايجاد محيطي تشويق كننده و مناسب تر براي كار استفاده مي كنند . 5- انضباط ( SHITSUKE ) معناي عام آن عبارتست از آموزش و توانايي براي انجام وظيفه هر چند كه اين وظيفه كاري دشوار باشد و از ديدگاه 5 S به معني ايجاد يا برخورداري از توانايي لازم براي انجام امور به شيوه ي مطلوب و مورد نظر است . نكته اصلي در ايجا شكل دهي ئ ايجاد عادات صحيح به جاي عادات ناصحيح است . اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست و كارهاي لازم به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه انجام داد . اين تمرين ها از طريق وضع مقررات و پيروي از آنها صورت مي گيرد . براي درك درست 5 s بايد به موارد زير توجه داشت : * 1- 5 s يك قسمت از كار روزانه است . 2- 5 s بايد توسط مديران هدايت شود . 3- 5 s فعاليت بي پاياني است . 4- 5 s نياز به پول كمي دارد . 5- 5 s سرمايه گذاري نيست . 6- 5 s حفظ و نگهداري محيط كار در شرايط خوب براي آنهايي است كه در آنجا كار مي كنند . * جيم سوزوكي با مقدمه اي بر رويكرد جامع ارتقاء بهره وري با ترجمه محمد اقدسي – بهپويي ( كايزن ) علمي با سازمان ملي بهره وري 1373 - ص تعيين نواحي بحراني براي 5 s تكنيك هاي كاربردي در 5 s فوايد اجراي 5 s : 1- آراسته شدن محيط 2- افزايش ايمني در محيط كار 3- بهبود در راندمان توليد 4- بهبود وضعيت ماشين آلات 5- كاهش ضايعات 6- آمادگي براي استقرار ساير فعاليت هاي بهره وري روش عملي اجراي 5 s 4- اجراي ابتدايي : تشخيص اقلام غير ضروري و چگونگي رهايي از آن ها تشخيص اشياء زائد توسط هر فرد اختصاص 2 روز كامل براي اجراي ابتدايي ارزيابي دلايل ضايع شدن قطعات پر هزينه به منظور جلوگيري از آن 5- انجام روزانه دور ريختن اشيايي كه به كار نمي روند و مورد احتياج نمي باشند مكان يابي تجهيزات مورد نياز به نحوي كه دستيابي به كليه تجهيزات به راحتي امكان پذير باشد ارائه برنامه روز به تميز كاري به منظور ايجاد يك محيط كاري سالم و راحت تشويق كاركنان به منظور ارتقاي خلاقيت هاي مربوط به شرايط 5 s نكات مهم و اساسي در اجراي 5 s :
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


iBOOD - Internet's Best Online Offer Daily - Jeden Tag …

There’s no life before coffee ist auch eure Lebensphilosophie? Der Weg am Morgen zum nächsten Coffeeshop dauert euch zu lange, denn in der Zwischenzeit seid ihr schon längst wieder eingeschlafen? Dann braucht ihr definitiv diese Kaffeemaschine von Krups.

Saturday of the Twelfth Week in …

June 30, 2018 ... The Lord has consumed without pity all the dwellings of Jacob; He has torn down in his anger

Amazon.com : NordicTrack NTL17915 T …

iFit is a revolutionary fitness brand that integrates with NordicTrack machines to help you get more out of every workout. With an iFit module you can access custom Google Maps training routes anywhere in the world, automatic stats tracking, personalized workouts, competitions, and more! Requires an

TEXT SERMONS “GOD’S MESSAGE FOR THIS MESS AGE

©2009 -Permission is granted for personal use small group Bible studies, on the condition that no charge is made. 1 TEXT SERMONS “GOD’S MESSAGE FOR ...

Fourteenth Sunday in Ordinary Time - …

Brothers and sisters: That I, Paul, might not become too elated, because of the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, an ...

Ocean's Eight (2018) - IMDb

Debbie Ocean gathers an all-female crew to attempt an impossible heist at New York City's yearly Met Gala.

Download Smart Defrag 5.8.6.1286 / …

10.05.2018 · Free Download Smart Defrag 5.8.6.1286 / 6.0.0.88 RC - Keep your hard disk running at peak performance, defragment the selected partitions and ...

North Videos | FOX Sports

FOX Sports North video highlights, interviews and team news

S-STAGE - rakuten.co.jp

地震の影響による納期遅延につきまして. お客様各位. 平素はs-stageをご利用いただき誠にありがとうございます。

North Videos | FOX Sports

FOX Sports North video highlights, interviews and team news

Ferienhotel Trattnig - Ihr Kinderhotel am Millstätter See ...

Familienurlaub für 2 Erwachsene und 1 Kind (6-17 Jahre) mit Aktiv & Entspannungs-Programm . 4 oder 7 Nächte - inklusive . Trattnig's Kulinarium

Saturday of the Twelfth Week in …

June 30, 2018 ... The Lord has consumed without pity all the dwellings of Jacob; He has torn down in his anger

Download Smart Defrag 5.8.6.1286 / …

10.05.2018 · Free Download Smart Defrag 5.8.6.1286 / 6.0.0.88 RC - Keep your hard disk running at peak performance, defragment the selected partitions and ...

Home | InterAction studios

InterAction studios, home of Chicken Invaders and other free / freeware / shareware games for Windows / Mac / Linux / iOS / Android . Home

152VO - Vintage Outboard Racing im Maßstab 1:5,2

152VO - Vintage Outboard Racing im M. 1 : 5,2. Die legendären amerikanischen Outboard-Rennen der 50er Jahre leben weiter - mit vorbildgetreuen Rennboot-Modellen im Maßstab 1 : 5

Ferienhotel Trattnig - Ihr Kinderhotel am Millstätter See ...

Familienurlaub für 2 Erwachsene und 1 Kind (6-17 Jahre) mit Aktiv & Entspannungs-Programm . 4 oder 7 Nächte - inklusive . Trattnig's Kulinarium

Here are 5 ways Apple’s App Store …

10.07.2018 · Without Apple's App Store, your iPhone may well have just stayed a phone. The App Store has been around so long, it's easy to forget that it ...

5 more things we learned from Tom …

18.06.2018 · The legendary QB revealed his retirement plans during a Father's Day interview with Oprah. He also talked about his relationship with Bill ...

Ferienhotel Trattnig - Ihr Kinderhotel am Millstätter See ...

Familienurlaub für 2 Erwachsene und 1 Kind (6-17 Jahre) mit Aktiv & Entspannungs-Programm . 4 oder 7 Nächte - inklusive . Trattnig's Kulinarium

Here are 5 ways Apple’s App Store …

10.07.2018 · Without Apple's App Store, your iPhone may well have just stayed a phone. The App Store has been around so long, it's easy to forget that it ...

152VO - Vintage Outboard Racing im Maßstab 1:5,2

152VO - Vintage Outboard Racing im M. 1 : 5,2. Die legendären amerikanischen Outboard-Rennen der 50er Jahre leben weiter - mit vorbildgetreuen Rennboot-Modellen im Maßstab 1 : 5

Ferienhotel Trattnig - Ihr Kinderhotel am Millstätter See ...

Familienurlaub für 2 Erwachsene und 1 Kind (6-17 Jahre) mit Aktiv & Entspannungs-Programm . 4 oder 7 Nächte - inklusive . Trattnig's Kulinarium

Download Smart Defrag 5.8.6.1286 / …

10.05.2018 · Free Download Smart Defrag 5.8.6.1286 / 6.0.0.88 RC - Keep your hard disk running at peak performance, defragment the selected partitions and ...

Ferienhotel Trattnig - Ihr Kinderhotel am Millstätter See ...

Familienurlaub für 2 Erwachsene und 1 Kind (6-17 Jahre) mit Aktiv & Entspannungs-Programm . 4 oder 7 Nächte - inklusive . Trattnig's Kulinarium

Download Smart Defrag 5.8.6.1286 / …

10.05.2018 · Free Download Smart Defrag 5.8.6.1286 / 6.0.0.88 RC - Keep your hard disk running at peak performance, defragment the selected partitions and ...

Ocean's Eight (2018) - IMDb

Debbie Ocean gathers an all-female crew to attempt an impossible heist at New York City's yearly Met Gala.

بیت و تکست احساسی رپ

مقاله کارمندیابی

قالب پاورپوینت رشته کشاورزی

پاورپوینت روستای فشارک

دانلود کتاب کمیاب خواص الحیوان (ترجمه ای فارسی از

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 28

جزوه آموزشی و تمرینی فصل 7 زیست شناسی سال سوم(

اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2 , Cu2

دانلود جزوه دستنویس بسيار عالی رياضی مهندسی

اقدام پژوهی آموزگار استثنایی چگونه با ایجاد محیط