دانلود رایگان


بررسي رابطه بين راهبردهاي كاريابي و تيپ هاي - دانلود رایگاندانلود رایگان هر انسان بنابر فطرت انسانی، با یک سری از نیازها متولد می شود که این نیازها در طی رشد انسان تغییر می­یابند. مجموعه­ای از نیازها وجود دارند که در بین سایر نی

دانلود رایگان
بررسي رابطه بين راهبردهاي كاريابي و تيپ هاي شخصيت دانشجويان دانشگاه شیرازچکيده:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه ساده و چندگانه بين راهبردهاي كاريابي و تيپ هاي شخصيت اينوگرام در دانشجويان دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش كمي و همبستگي است. در اين پژوهش براي انتخاب نمونه از نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم استفاده گرديده است. براي تعيين تيپ هاي شخصيت از پرسشنامه تيپ هاي شخصيتي اينوگرام استفاده گرديد که از روايي و پايايي لازم برخوردار است. براي سنجش راهبردهاي كاريابي نيز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد که در آن 10 راهبرد کاريابي بررسي شد. روايي اين پرسشنامه به تاييد متخصصان رسيد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحليل گرديد. از تحليل رگرسيون براي بررسي قدرت پيش بيني روش هاي کاريابي توسط تيپ هاي شخصيتي اينوگرام استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که بين ابعاد نه گانه شخصيت اينوگرام و راهبردهاي ده گانه كاريابي رابطه ي معنادار وجود ندارد. مي توان گفت راهبردهاي کاريابي احتمالا توسط متغيرهاي ديگري پيش بيني مي شود.
کليد واژه ها:بيکاري ، کاريابي، راهبردهاي کاريابي، شخصيت
مطالب
عنوانصفحه
فصل اول کليات پژوهش
1-5 فرضيه هاي پژوهش ............................... 7 عنوانصفحه
فصل دوم پيشينه پژوهش.
عنوانصفحه
فصل سوم روش پژوهش
فصل چهارم يافته هاي پژوهش
عنوانصفحه
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
فهرست شکل ها
عنوانصفحه
فهرست جدول ها
عنوانصفحه
عنوانصفحه
رام و راهبرد بهره گيري از روابط در موسسات در حال تغيير با شغل هاي بلاتصدي.......... 62
عنوانصفحه
....................................................... 63
عنوانصفحه
عنوانصفحه
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
هر انسان بنابر فطرت انسانی، با یک سری از نیازها متولد می شود که این نیازها در طی رشد انسان تغییر
می­یابند. مجموعه­ای از نیازها وجود دارند که در بین سایر نیازها از اهمیت بیشتری برخوردارند به طوری که حیات انسان به آن ها وابسته است و دسته­ای از نیازها بیشتر جنبه­ی روانی دارند و پس از تامین نیازهای حیاتی اولویت می­یابند. انسان برای تامین نیازهای اولیه یا حیاتی خود به منابع مادی نیازمند است و برای کسب منابع مادی همواره به کار و شغل نیاز داشته است. پس می­توان گفت حیات آدمی به داشتن کار و کسب منابع مالی وابسته است.
.

1-2 شرح و بيان مساله پژوهشی
بيكاري پديده اي اجتماعي است كه در اكثر نقاط جهان مشاهده مي شود(اردهه، ابراهيميان، 1383). كشور ما نيز همچون بسياري از جوامع با مشكل بيكاري به ويژه در جوانان و فارغ التحصيلان مواجه است. به طوري كه همواره يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولان و سياستگذاران كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال به
[1]-Sukiennik , Bendat & Raufman
[2]- Unemployment


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بیش از 50 مقاله در مورد اضطراب، افسردگی و استرس

سید جمال الدین اسدآبادی

ّپروژه کامل کلینیک درمانی

مراحل ساخت يك ساختمان بتني

دوره ی شرطی سازی هفتاد روزه ی مکالمه ی زبان

مقاله درمورد یخچالها

تحليل راهبردي هزينه، پارادايم كليديِ مديريت

مادران شاغل و تربيت فرزندان

دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض نقش